Wycieczka do Kadzidłowa

Uczniowie Technikum Rolniczego brali udział w wycieczce dydaktycznej do Kadzidłowa k. Mikołajek, gdzie znajduje się Ośrodek Hodowli Zwierząt Dzikich. Uczniowie mieli okazję zobaczyć dzikie zwierzęta w warunkach naturalnych, trudne do zaobserwowania w naszym środowisku.