Oferta szkoły

PROPONUJE ABSOLWENTOM  GIMNAZJÓW

                KONTYNUOWANIE  NAUKI  W:  

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  O PROFILU STRAŻACKIM
 1. TECHNIKUM: 
 • żywienia i usług gastronomicznych
 • rolniczym
 • hotelarskim
 • agrobiznesu
 • handlowym 
 1. BRANŻOWEJ  SZKOLE  I STOPNIA :
 • kucharz
 • rolnik 
 • sprzedawca
 • piekarz
 • cukiernik
 1. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH          
 • rolnik
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz

 

Komentowanie jest wyłączone