Wykaz podręczników

Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą,     ul. Szkolna 5,  87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

Szkolny wykaz podręczników

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2018 r.

                                                klasa I                                        

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404          2018/2019

 

 

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Tytuł, autor Wydawnictwo
Język polski   „Przeszłość to dziś” klasa I cz.I/ do nowej podst. progr. /. zakres podstawowy, K. Mrocewicz STENTOR
Język angielski/ rozsz.

 

Matura Focus 2, Sue Kay,  Jones Vaughan, Brayshaw Daniel PEARSON
Język niemiecki „Infos 1” Cezary Senysko, Brigit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik; podręcznik z ćwiczeniami

 

PEARSON
Wiedza o kulturze „Spotkania z kulturą” Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz

 

Nowa Era
Historia  „Poznać przeszłość. Wiek XX”    Zakres podstawowy, S. Roszak, J. Kłaczkow

 

Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi” – zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości seria „Odkrywamy na nowo”, J. Korba, Z. Smutek OPERON
Fizyka ”Odkryć fizykę”, wyd. Nowa Era, M. Braun, W. Śliwa

 

Nowa Era
Chemia „To jest chemia”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

Nowa Era
Biologia Biologia 2012, „Odkrywamy  na nowo”; zakres podstawowy, B. Jakubiak, R. Szymańska

 

OPERON
Matematyka Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wojciech Babiański, Lech Chańko ,  Dorota Pączek Nowa Era
Informatyka  „Informatyka” , Grażyna Koba

 

MIGRA
Edukacja dla bezpieczeństwa  „Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik + ćwiczenia, Jarosław Słoma  Nowa Era
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii ” T 1, A. Kasperek, M. Kondratowicz WSiP
Towaroznawstwo „Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”. Anna Kmiołek

 

WSiP
Technologia gastronomiczna „Technologia gastronomiczna”. Sporządzanie i ekspedycja potraw  i napojów.  Cz. 1 ,Anna Kmiołek

 

WSiP
Religia „Świadczę o Jezusie w Kościele’, W. Galant, R.Strus Gaudium, Lublin 2014
Wychowanie do życia        w rodzinie  „Wędrując ku dorosłości” podręcznik i ćwiczenia, T.Król, M.Ryś RUBIKON

 

 

                                                                        klasa II

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 2018/2019

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł, autor Wydawnictwo
Język polski  „Przeszłość to dziś”kl.I, cz.II

Zakres podstawowy,  do nowej podst. progr. A. Nawarecki,       D. Siwicka

STENTOR
Język angielski/rozsz.

 

Matura Focus 2, S.Kay, V.Jones, D.Brayshaw,                                   ( kontynuacja w I sem.)

 

PEARSON
Język niemiecki „Infos 1, Infos 2” Cezary Senysko, Brigit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik; podręcznik z ćwiczeniami.

 

PEARSON
Matematyka Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, cz. II;   kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. M. Antek, K. Belka, P. Grabowski

 

Nowa Era
Historia                      i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory, cz, 1 i 2 „Europa i świat” Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda. WSiP
Chemia  zakres rozsz. To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum i technikum-  zakres rozszerzony

M. Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. Szymańska.

Nowa Era
Język angielski zawodowy „Cooking” Career Paths( kl I, II, III)  Virginia Evans, Jenny Dodey, Ryan Hayley.  Express Publishing
Zasady żywienia „Zasady żywienia”. Dorota Czerwińska, cz.I.

 

REA
Technologia gastronomiczna „Technologia gastronomiczna”. Sporządzanie i ekspedycja potraw  i napojów  cz.I(kontynuacja z kl. I)  i cz. II.   Anna Kmiołek WSiP
Towaroznawstwo

 

„Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo                       i przechowywanie żywności”. Anna Kmiołek, (kontynuacja podręcznika z klasy I ) WSiP
Wyposażenie             i zasady bezpieczeństwa       w gastronomi i    „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii” T.1  (kontynuacja podręcznika z klasy I )A. Kasperek, M. Kondratowicz

 

WSiP
Działalność gospodarcza w gastronomii „ Działalność gospodarcza w gastronomii”,  H. Górska-Warsiewicz, B. Sawicka, T. Mikulska.

 

WSiP/REA
Religia „Swiadczę o Jezusie w świecie” W. Galant, R. Strus Gaudium, Lublin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 klasa III

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 2018/2019

 

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Tytuł, autor Wydawnictwo
Język polski  „Przeszłość to dziś” ,  cz.I

Zakres podstawowy do nowej podstawy programowej,      E. Paczoska

 

STENTOR
Język angielski

Zakres roz.

 

Matura Focus 3,  Kay Sue,  Jones .Vaughan, Brayshaw Daniel PEARSON
Język niemiecki „Infos 2A”

B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik

PEARSON
Historia                             i społeczeństwo Ojczysty Panteon, ojczyste spory ,”Europa i  świat”, Rządzący i rządzeni” , M. Markowicz, Olga Pytlińska ,A.Wyroda  cz.2 . WSiP
Matematyka Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, kształcenie ogólne w zakresie  podstawowym”, cz. II , „Prosto do matury”  M. Antek, K.Belka, P. Grabowski.

 

Nowa Era
Chemia roz. To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum i technikum-  zakres rozszerzony

M. Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. Szymańska, kontynuacja podręcznika z kl. II.

 

Nowa Era
Działalność gospodarcza w gastronomii „ Działalność gospodarcza w gastronomii”, H. Górska-Warsewicz, B. Sawicka, T. Mikulska, (kontynuacja podręcznika z kl. II).

 

WSiPREA
Technologia gastronomiczna „Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów” cz. 2, „Technologia gastronomiczna”    A. Kmiołek.

 

WSiP
Język angielski zawodowy “Cooking” ,  Virginia Evans, Jenny Dodey, Ryan Hayley

 

wyd. Exspres Publishing
Zasady żywienia „Zasady żywienia”, cz. II, D. Czerwińska .

 

WSiP/REA
Organizacja produkcji gastronomicznej

 

„Organizacja produkcji gastronomicznej”, kwalifikacja T.15, Anna Kmiołek. WSiP
Usługi gastronomiczne

 

„Usługi gastronomiczne”, kwalifikacja T.15, Anna Kmiołek. WSiP
Religia „Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka”, R. Strus Gaudium, Lublin 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    klasa IV

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 2018/2019

 

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Klasa IV Wydawnictwo
Język polski  „Przeszłość to dziś”,  E. Paczoska

Jacek Kopciński

STENTOR
Język angielski

Zakres roz.

 

Repetytorium maturalne, M. Umińska, B.Hastings, D. Chandler

 

Pearson
Język niemiecki „Infos 2B, Brgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik PEARSON
Historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo . „Rządzący i rządzeni”’Wojna                i wojskowość”, M.Monko    , O.Pytlińska,  A.Wyroda WSiP
Matematyka Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, kształcenie ogólne w zakresie  podstawowym”, cz. III ,  M. Antek, K.Belka, P. Grabowski,   „ Prosto do matury”

 

Nowa Era
Chemia roz. To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum i technikum-  zakres rozszerzony

M. Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. Szymańska,

Nowa Era
Zasady żywienia „Zasady żywienia” cz.II Dorota Czerwińska REA
Religia „Świadczę o Jezusie w rodzinie „ W. Galant, R. Strus Gaudium, Lublin 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      klasa I                                                                                              TECHNIKUM ROLNICZEGO 314207                                                                        2018/2019                                     

obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Tytuł, autor Wydawnictwo
Język polski  „Przeszłość do dziś” kl. I , cz. I

Zakres podstawowy- do nowej podst. Progr. K. Mrowcewicz

STENTOR
Język angielski

rozsz.

Matura Focus 2, Sue Kay,  Jones Vaughan, Brayshaw Daniel PEARSON
Język niemiecki „Infos 1” Cezary Senysko, Brigit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik; podręcznik z ćwiczeniami PEARSON
Historia „Poznać przeszłość. Wiek XX”; Zakres podstawowy; S. Roszak,   J. Kłaczkow

 

Nowa Era
WOS

 

„ W centrum uwagi”- Arkadiusz Janicki- zakres podstawowy Nowa Era
Matematyka

 

Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wojciech Babiański, Lech Chańko ,  Dorota Pączek Nowa Era
Fizyka „Odkryć fizykę” M. Braun, W. Śliwa Nowa Era
Chemia „To jest chemia ” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era
Biologia Biologia 2012 „Odkrywamy  na nowo” –zakres podstawowy,    B. Jakubiak, R. Szymańska OPERON
Wiedza o kulturze „Spotkania z kulturą” Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz

 

Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości seria „Odkrywamy na nowo”,         J. Korba, Z. Smutek OPERON
Informatyka „Informatyka”, Grażyna Koba MIGRA
Edukacja dla bezpieczeństwa  „Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik + ćwiczenie , Jarosław Słoma

 

Nowa ERA
Technika w rolnictwie „Technika w rolnictwie” cz. 1, A. Kulka REA
Produkcja roślinna Rolnictwo „ Produkcja roślinna” Środowisko i podstawy agrotechniki. Część IV T. Witold Grzebisz

 

Hortpres
Produkcja zwierzęca „Prowadzenie produkcji zwierzęcej” Część 1, podręcznik do nauki zawodu: technik rolnik , technik agrobiznesu, rolnik. D. Banaszewska, A. Charuta, A. Janocha, G. Niedziałek, A. Wysokińska. WsiP
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” podręcznik i ćwiczenia. T. Król, M.Ryś RUBIKON
Religia „Świadczę o Jezusie w Kościele”, W. Galant, R. Strus Gaudium,Lublin 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 klasa II

TECHNIKUM ROLNICZEGO  2018/2019

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Tytuł, autor Wydawnictwo
Język polski  „Przeszłość to dziś” , kl. I, cz.II.  Zakres podstawowy do nowej podst. progr. A.Nawarecki, D. Siwicka STENTOR
Język angielski

rozsz.

Matura Focus  S.Kay, V.Jones, D.Brayshaw,   ( kontynuacja w I sem.) Pearson
Język niemiecki „Infos 1, Infos 2  Cezary Senysko, Brigit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik; podręcznik z ćwiczeniami;

 

Pearson
Matematyka M. Antek, K. Belka, P. Grabowski

„Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kształcenie ogólne w zakresie podstawowym”, cz. II

 

Nowa Era
Historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo, Ojczysty Panteon i ojczyste spory. M. Morkawicz, O. Pytlińska, A.Wyroda WSiP
Biologia zakres rozszerzony „Odkrywamy na nowo” -zakres rozszerzony, D. Kaczmarek, M. Pengal Operon
Produkcja roślinna Rolnictwo „ Produkcja roślinna” Środowisko i podstawy agrotechniki. Część III i  V,  T. Witold Grzebisz HORTPRES
Produkcja zwierzęca     „Prowadzenie produkcji zwierzęcej” Część 1 i 2, podręcznik do nauki zawodu: technik rolnik , technik agrobiznesu, rolnik.

D. Banaszewska, A. Charuta,A. Janocha.                                   G. Niedziałek, A. Wysokińska

 

WSiP
Działalność gospodarcza               w produkcji rolniczej Prowadzenie działalności gospodarczej, Teresa Gorzelany, Wiesława Aue WSiP
Przepisy ruchu drogowego

 

Podręcznik –kierowca kat. B

H.Próchniewicz

IMAGE
Technika w rolnictwie „Technika w rolnictwie” , A. Kulka.

 

REA
Religia

 

„Świadczę o Jezusie w świecie” W. Galant, R. Strus

 

Gaudium, Lublin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa III

TECHNIKUM ROLNICZEGO   2018/2019

obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tytuł, autor, wydawnictwo Program
Język polski „Przeszłość to dziś”    cz. I ,  zakres podstawowy do nowej podst. Programowej, E. Paczoska STENTOR
Język angielski

rozsz.

Matura Focus 3,  Kay Sue,  Jones .Vaughan, Brayshaw Daniel . Pearson
Język niemiecki „Infos 2A” , B.Sekulski, N.Drabich,T.Gajownik

 

PEARSON
Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory,  cz.1 i cz. 2 „Europa          i świat” Rządzący i rządzeni” Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, WSiP
Matematyka „ Prosto do matury” Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, kształcenie ogólne w zakresie  podstawowym”, cz. II , Wydawnictwo Nowa Era.  M. Antek, K.Belka, P. Grabowski.

 

Nowa Era
 

Biologia –zakres rozsz.

 

 „Odkrywamy na nowo” 2- tom 2- zakres rozsz.  Operon 2013. Autor: D.Kaczmarek,

 

OPERON
Produkcja roślinna Rolnictwo „ Produkcja roślinna” Środowisko i podstawy agrotechniki. Część  VI T. Witold Grzebisz

 

Hortpress
Produkcja zwierzęca Teresa Nałęcz – Tarwacka

PRODUKCJA ZWIERZĘCA cz.III

 

Hortpres
Technika w rolnictwie  

„Technika w rolnictwie”, cz.II, A. Kulka

 

REA
Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej „Prowadzenie działalności gospodarczej”

T. Gorzelany, W.Aue

 

WSiP
Język angielski                w rolnictwie

 

“Agriculture”  Career Paths, (kl. II, III), Nell  O Sullivan, James D. Libbin Express Publishing
Religia „Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka” R. Strus

 

Gaudium , Lublin 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 klasa IV

Technikum  Rolnicze  2018/2019

 

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Klasa IV Wydawnictwo
Język polski  „Przeszłość to dziś”,  E. Paczoska,

Jacek Kopciński

STENTOR
Język angielski

Zakres roz.

Repetytorium maturalne, M. Umińska, B.Hastings, D. Chandler

 

Pearson
Język niemiecki „Infos 2B, Brgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik PEARSON
Historia                              i społeczeństwo Historia i społeczeństwo . „Rządzący i rządzeni”’Wojna               i wojskowość”, M.Mońko,O. Pytlińska, A. Wyroda . WsiP
Matematyka Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, kształcenie ogólne w zakresie  podstawowym”, cz. III ,  M. Antek, K.Belka, P. Grabowski,   „ Prosto do matury”

 

Nowa Era
Biologia rozszerzona Biologia rozszerzona „Odkrywamy na nowo” I,II,III

D. Kaczmarek, H.Pengal

OPERON
Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej „Prowadzenie działalności gospodarczej”

T.Gorzelany, W. Aue

WsiP
Religia „Świadczę o Jezusie w rodzinie „ W. Galant, R. Strus Gaudium, Lublin 2014

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *